Mesafeli Satış Sözleşmesi

Son Güncelleme: 2023-01-10 21:15:25

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan böyle “Mesafeli Satış Sözleşmesi” olarak anılacaktır); “Üçevler mah. 72 (220) Sk. Aknil Plaza No:6 Ofis:29 Nilüfer/ BURSA” adresinde mukim SELİN ERTAŞ & YAĞIZ MEHMET DEMİR ADİ ORTAKLIĞI DİYET 24 İNTERNET HİZMETLERİ (bundan böyle kısaca "DİYET 24" olarak anılacaktır) ile www.diyet24.com. Diyetisyen panelinde hesap açmak için işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve diyet24.com Panelinde yer alan şartlar ile kurallara onay veren "Diyetisyen" arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

“Panel”: www.diyet24.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “DİYET 24’ün hizmetlerini sunduğu internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar.

“Diyetisyen”: “Panel”de hesap açan ve “Panel” dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan her gerçek veya tüzel kişi.

“Hesap” (“Hesap”): “Hesap” oluşturmak isteyen “Diyetisyen”nin, Panel’dekiDiyetisyen BaşvuruFormu’nu doğru ve gerçek bilgilerle eksiksiz olarak doldurması üzerine “DİYET 24” tarafından yapılan bildirim ile kazanılan statüdür. Hesap işlemleri tamamlanmadan “Hesap Sahibi” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Hesap Sahibi”nin hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Diyetisyen” Hesap başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “DİYET 24” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “DİYET 24” gerekli görmesi halinde “Diyetisyen”in hesabını kapatabilir, hesabı herhangi bir sebeple kapatılanın yapacağı hesap açma talebini kabul etmeyebilir.

"Mesafeli Satış Sözleşmesi": “Panel”de yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, “Diyetisyen”in “Mesafeli SatışSözleşmesi”ni anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçası olan ekler ile Panel’de yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme.

"DİYET 24 Hesabı": “Hesap Sahibi”nin "Panel" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Hesap” ile ilgili konularda "DİYET 24"e talepte bulunduğu, "Hesap bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "E-posta" ve "Parola" ile "Panel" üzerinden eriştiği "Hesap Sahibi"ne özel internet sayfaları bütünü.

“DİYET 24 Hizmetleri”:Panel" içerisinde "Diyetisyen"in işbu “ Sözleşmeler” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “DİYET 24” tarafından sunulan uygulamalardır. "DİYET 24", panel içerisinde sunulan "Hizmetler"inde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Diyetisyen"in uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Panel”den "Diyetisyen"e duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Panel”de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”: “Panel”de yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

“Kişisel Veri”: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.

 

3. “Mesafeli Satış Sözleşmesi”nin Konusu ve Kapsamı

İşbu “Mesafeli SatışSözleşmesi”nin konusu, "Panel"de sunulan “Hizmetler”in, bu “Hizmetler”den yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. “Mesafeli Satış Sözleşmesi” ve ekleri ile "Panel" içerisinde yer alan kullanıma, hesaba ve “Hizmetler”e ilişkin “DİYET 24” tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. "Diyetisyen", işbu “Mesafeli Satış Sözleşmesi” hükümlerini kabul etmekle, "Panel" içinde yer alan kullanıma, hesap sahibi olmaya ve hizmetlere ilişkin “DİYET 24” tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4. Hesap ve Ödeme Şartları

4.1 "Panel"de “Hesap Sahibi” olabilmek için Diyetisyenlik diplomasına sahip olmak ve “DİYET 24” tarafından işbu “Mesafeli Satış Sözleşmesi” kapsamında hesabın geçici olarak durdurulmamış veya hesabın kapatılmamış olması gerekmektedir.

4.2 “DİYET 24” herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Mesafeli Satış Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir, "Hesap Sahibi"nin hesabını kapatabilir veya geçici olarak durdurabilir. "Panel"de belirtilen kurallara aykırılık halleri, “Hesap Sahibi”nin "DİYET 24" bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri hesabının kapatılması veya hesabın geçici olarak durdurulma hallerindendir.

4.3 Aylık ödemelerde, sitenin hizmet sürelerinde kullanılan “aylık” tabirinden 30 gün anlaşılır. Yıllık ödemelerde ise, sitenin hizmet sürelerinde kullanılan “yıllık” tabirinden 365 gün anlaşılır. Yıllık veya aylık yapılan ödemenin dolması sonunda yeni ödeme alınmazsa, ödeme tarihinden 15 gün sonra diyetisyenin site erişimi kapatılır. “Diyetisyen”, Danışan ile arasında veya başka sorunlarla doğacak aksaklıkları ve problemleri sorumlu olarak “DİYET24”ü tutamaz.

 

4.4 Ödeme yapacak olan “Diyetisyen”, bildirdiği tüm kredi kartı ve ödeme bilgilerinin doğru ve güncel olduğunu ve kartı kullanmaya ehil ve yetkili olduğunu beyan ve taahhüt eder.

 

4.5 30 günlük deneme sürümü alan “Diyetisyen”, 30 gün boyunca 5 danışan ile sınırlı deneme paketini kullanabileceğini,30 günün sonunda deneme sürümünün biteceğini bilir. Deneme sürümü bittikten sonra doğacak olan sorun ve Danışan ile arasında yaşanabilecek problemlerden “DİYET24”ü sorumlu tutamaz.

 

4.6 Yıllık veya aylık yapılan ödemenin dolması sonunda yeni ödeme alınmazsa, ödeme tarihinden 15 gün sonra diyetisyenin site erişimi kapatılır. “Diyetisyen”, Danışan ile arasında veya başka sorunlarla doğacak aksaklıkları ve problemleri sorumlu olarak “DİYET24”ü tutamaz.

 

4.7   -  Aylık ve Yıllık paketlerde paket yükseltme işlemi yapıldığında, mevcut kalan gün sayısının tutarını hesaplar ve yükselttiğiniz paket tutarından düşerek, kalan ödeme tutarının çekimini  sağlar.

 

4.8  Aylık ve Yıllık paket düşürme işleminde, mevcut paketinizi bitiş tarihine kadar kullanabileceksiniz ve  yeni ödeme döneminde düşürülmek istenilen yeni paket ile kullanıma başlanacaktır.  

4.9 Abonelik iptal etme durumunda aylık veya yıllık farketmeksizin, ödediğiniz dönem boyunca kullanım yapılabilenecektir ve dönem sonunda aboneliğiniz iptal olunacaktır.“Diyetisyen”, hiçbir nedenden dolayı ücret iade yapılmayacağını bilir ve bu durumu bildiğini kabul ve beyan eder.

4.10 Aylık paketten yıllık pakete veya yıllık paketten aylık pakete geçişte herhangi bir ücret iadesi bulunmamaktadır. Mevcut dönem boyunca kullanıma devam edilecek ve yeni ödeme döneminde geçiş sağladığınız paket tutarı alınacaktır.

4.11 “DİYET 24” hizmetlerinin satış fiyatı,  ödeme adımında yer almakla birlikte, “DİYETİSYEN”e gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. “DİYET 24” tarafından yapılan indirimler, kuponlar ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.“DİYETİSYEN”, çevrimiçi hediye kuponu/kodu vb. şekildeki elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve de kendisine anında teslim edilen gayri maddi mallarda cayma hakkını kullanamaz.

4.12  “DİYET 24”, Diyetisyen kişiler için fiyatlandırması şu şekildedir;

Aylık fiyatlandırma;

Başlangıç; 299.00 TL + KDV 10 danışan yönetme

Temel; 419.00 TL +KDV 20 danışan yönetme

Profesyonel; 569.00 TL +KDV 50 danışan yönetme

Sınırsız; 659.00 TL + KDV sınırsız danışan yönetme

Yıllık fiyatlandırma;

Başlangıç; 239.00 TL + KDV 10 danışan yönetme

Temel; 339.00 TL +KDV 20 danışan yönetme

Profesyonel; 449.00 TL +KDV 50 danışan yönetme

Sınırsız; 519.00 TL + KDV sınırsız danışan yönetme

Yıllık alımlarda 12 ay tek faturalandırılacaktır.

 

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 "Hesap Sahibi"nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 “Hesap Sahibi", “Panel"de belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Mesafeli Satış Sözleşmesi” hükümleri ile “Panel”deki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.2 "Hesap Sahibi”, “DİYET 24”ün yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; “Hesap Sahibi”ne ait gizli/özel/kişisel veri-özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple “DİYET 24”den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde “Hesap Sahibi”nin “Panel” üzerinde verdiği hizmetler ile ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile “DİYET 24”e bildirimde bulunması, yargı yoluna başvuracağını bildirmesi halinde; “Hesap Sahibi”nin kendisine bildirdiği ad-soyad bilgisini “DİYET 24” ilgili tarafa verebilir.

5.1.3. "Hesap Sahibi”nin, “DİYET 24Hesabı”na girişte kullandığı "Mail" ve "parola"nın güvenliğini sağlamak kendi sorumluluğunda olup, "Mail" ve "Parola"sını münhasıran ve münferiden kendisi kullanması, üçüncü kişilerden saklaması gerekmektedir. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer “Hesap Sahibi”nin ve/veya “DİYET 24”ün ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan “Hesap Sahibi” sorumludur.

5.1.4. "Hesap Sahibi", "Panel" dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve verdiği hizmetlerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "Panel" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat karşısında herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. "DİYET 24", "Hesap Sahibi" tarafından "DİYET 24"e iletilen veya "Panel" üzerinden “Hesap Sahibi” tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve hizmetlerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

5.1.5. "Hesap Sahibi", "DİYET 24"ün yazılı onayı olmadan işbu “Mesafeli Satış Sözleşmesi”ni veya bu “Mesafeli Satış Sözleşmesi”nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.6. “Hesap Sahibi” hukuka uygun amaçlarla "Panel" üzerinde işlem yapabilir. "Hesap Sahibi"nin, "Panel" dahilinde yaptığı her hizmet ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.  "Hesap Sahibi", "DİYET 24"ün ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, kişisel verilerine tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Panel" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, kişisel sağlık verilerini, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veri tabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde "Panel"e yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Hesap Sahibi"nin işbu “Mesafeli Satış Sözleşmesi” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Panel" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "DİYET 24" doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.9. “Hesap Sahibi”, Hesap oluşturma aşamasında sunduğu bilgilerin değişmesi halinde; yeni ve güncel bilgileri “DİYET 24”e gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür. Bildirmemesi halinde “DİYET 24”ün uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı tüm zarar için “Hesap Sahibi”ne rücu etme hakkı saklıdır.

5.1.10.  “Hesap Sahibi”nin “Panel” veya “DİYET 24” sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya  diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, “Panel”in ve “Panel”e ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların “Panel”den faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sisteme veya “Panel”e orantısız yük bindirmesi; “Panel”’in kaynak kodlarına veya “DİYET 24” sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması, “Panel”in çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, “DİYET 24” sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

5.2. "DİYET 24"ün Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. "DİYET 24", işbu “Mesafeli SatışSözleşmesi”nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "DİYET 24 Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu “Mesafeli SatışSözleşmesi”nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu “Mesafeli Satış Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “DİYET 24” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Mesafeli Satış Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2.2. "DİYET 24", "Panel"de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Hesap Sahibi”nin sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri "Panel" kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "DİYET 24", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Hesap Sahibi”, "DİYET 24"ün talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde "DİYET 24" yapabilir. "DİYET 24" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Diyetisyenler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

5.2.4. "DİYET 24", "Panel"in işleyişine, hukuka, mevzuata, başkalarının haklarına, “Mesafeli Satış Sözleşmesi” koşullarına, kişisel verilerin korunmasına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "DİYET 24" bu mesaj ve içeriği giren "Hesap Sahibi"nin hesabına herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir. “DİYET 24”, mevzuatta meydana gelen değişikliklere bağlı olarak “Hesap Sahibi”ne ek yükümlülükler getirebilir, söz konusu yükümlülükler “Panel”de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

5.2.5. "DİYET 24"ün, "DİYET 24" çalışanlarının ve yöneticilerinin, “Panel”de “Diyetisyen” ve “Danışan”lar tarafından sağlanan içeriklerin ve seansların hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.2.6. "DİYET 24", 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir. DİYET 24”ü Sözleşme’nin ifası sonucunda kendisi tarafından belirli sonuçların üretileceğini garanti etmemektedir. “DİYET 24”, fikri mülkiyet haklarının ihlali, ilan içeriklerinin doğruluğu dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; “Panel”in kullanılması ile bağlantılı herhangi bir beyan ve taahhütte bulunmamaktadır. DİYET 24 ayrıca bakım, onarım çalışmaları, teknik aksaklıklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir sebepten ötürü Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin geç verilmesi, kesintiye uğraması veya hizmetin verilmesi ile ilgili “DİYET 24” herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

5.2.7. ”DİYET 24” Diyetisyen ve Danışan panelleri ve “Hizmetler”i; “Olduğu Gibi” sağlamakta olup, “Paneller” ve “Hizmetler”in hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya “Diyetisyen”nin kendine özel ihtiyaçlarını karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. “DİYET 24” “Panel” üzerinde her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar yapabilir ve “Diyetisyen” Panel’i ve “Hizmetler”i kullanmaya devam ettiği sürece, “Panel”i ve “Hizmetler”i kullandığı haliyle (“Olduğu Gibi”) kabul etmiş sayılır. “DİYET 24”:

(i)  “Diyetisyen”in “Panel” ve “Hizmetler”i kullanması, kullanmaması, yanlış kullanması veya “Diyetisyen”in “Mesafeli SatışSözleşmesi”nde  belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesinden;

(ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan;

(iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından;

(iv) “Panel” üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar sonucunda oluşabilecek hata ve arızalardan;  

(v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri faktörlerden;

(vi) işletim sistemi uyumsuzluklarından;

(vii) yukarıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın “Diyetisyen”in “Panel”i kullanmasını engelleyen uyumsuzlukların veya hataların ortaya çıkmasından

kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, bu kapsamda “Diyetisyen” veya üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden sorumlu değildir.

5.2.8 “Diyetisyen”in başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının yahut yanıltıcı ve kötü maksatlı olduğunun tespit edilmesi, hesap başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun önceden reddedilmiş olması, hesabının devam ettiği süreçte “Diyetisyen” hakkında şikâyetler veya olumsuz yorumlar alınması ve benzeri sebeplerle; “DİYET 24” herhangi bir bildirimde bulunmadan, herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek “Diyetisyen”in hesabını kapatabilir. Hesabı kapatmadan önce “DİYET 24” yetkilileri tarafından gerekli incelemelerin yapılabilmesi için “DİYET 24” uygun gördüğü tedbirleri uygulayabilir. Hesabın kapatılması, geçici olarak durdurulması yahut Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshedilmesinin ardından “DİYET 24”, kendi takdirine bağlı olarak, “Diyetisyen”inPanel içerisinde vermiş olduğu hizmetlerin veya diğer paylaşımların akıbeti konusunda münhasıran karar verme yetkisine sahiptir. 

6. “Hesap Sözleşmesi” Değişiklikleri

"DİYET 24", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu “Mesafeli Satış Sözleşmesi”ni uygun göreceği herhangi bir zamanda "Panel"de yayınlayarak değiştirebilir. İşbu “Mesafeli SatışSözleşmesi”nin değişen hükümleri, “Panel”de yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu “Mesafeli Satış Sözleşmesi”, "Diyetisyen"in tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "DİYET 24" işbu “Mesafeli Satış Sözleşmesi” ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "DİYET 24" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "DİYET 24"den herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "DİYET 24"ün gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu “Mesafeli SatışSözleşmesi”nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu “Mesafeli Satış Sözleşmesi” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere doğrudan Türk İç Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Mesafeli SatışSözleşmesi”nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde BURSA (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. Yürürlük

İşbu “Mesafeli Satış Sözleşmesi” ve “Mesafeli Satış Sözleşmesi”yle atıfta bulunulan ve “Mesafeli SatışSözleşmesi”nin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile “Panel”de yer alan kurallar ve şartlar, "Diyetisyen"in elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. “Mesafeli Satış Sözleşmesi”nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. 

10.

11. “Mesafeli Satış Sözleşmesi”nin Ekleri

12.1 “Hesap Sahibi”, “Kullanıcı Sözleşmesi, Gizlilik Politikası ile “Panel”de yayınlanan şartlar ve kuralların, işbu “Mesafeli SatışSözleşmesi”nin eki ve ayrılmaz olduğunu, içeriklerini okuyup anladığını, “Diyetisyen” olarak “Mesafeli Satış Sözleşmesi” ile eklerine” ve “Panel”de yayınlanan şartlarla kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.

 

 

Bültene kayıt olun

En son gelişmelerden haberdar olmak için bültene kayıt olabilirsiniz.

pattern-subscribe